Kodlar

 private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            lblSonuc.Text = “”;
        }

        private void btnGoster_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string cumle;
            cumle = txtCumle.Text;
            lblSonuc.Text = “”;

            for (int i = 0; i <= 9; i++)
            {
                lblSonuc.Text = lblSonuc.Text + i + “.  ” + cumle + “n”;
            }

Form Ekranı

►  2 adet Label; Birine Özellikler kısmından Text‘e “Kelimeyi Girin“. Birine Nameye “lblSonuc” yazınız.
►  1 adet Textbox;  Özellikler kısmında Nameye “txtCumle” yazınız.
►  1 adet Buton;  Özellikler Kısmında Nameye “btnGoster” Text’e  “Göster” yazınız.

Ekran Görüntüleri